Træning - Sekoia

Træning

Det er vigtigt at få alle brugere klædt godt på. Vi uddanner et korps af superbrugere, som bliver jeres interne Sekoia-eksperter. Øvrige medarbejdere skal faktisk ikke bruge mere end to timers træning. Så er alle klar til at bruge Sekoia.
"Med hensyn til undervisningen var Sekoia gode til at dele det op, sådan at vi havde nogle undervisningsdage for lederne, superbrugerne og nogle for medarbejderne. Det fungerede rigtig godt for os."
Anja Toftgaard, funktionsleder på Saustrup, Holstebro

Vi sikrer, at I er fortrolige med Sekoia

Superbrugerundervisning

Det er vigtigt med gode ambassadører. Når en gruppe af medarbejdere virkelig forstår og tror på forandringen, har det en sikker og afsmittende effekt på resten af kollegerne.

Medarbejdertræning

Vi mener, den bedste måde at lære på er ved at prøve tingene selv. Alle medarbejdere prøver sig af i trygge rammer. Det skaber retning og sikrer fællesskabet med de nye arbejdsgange.

Go-Live

Go-Live er kulminationen på jeres træning. Vi sætter jer fri, men står til rådighed for spørgsmål, bekymringer og ofte begejstring. På tværs af morgen-, aften- og nattevagten. Det er tit en festdag.

Få altid svar på jeres spørgsmål

Det kan være svært altid, at huske alle mulighederne i Sekoia. Derfor har vi samlet en vidensbank, hvor I kan finde vejledninger, videoer og vores support.

Vi tager udgangspunkt i jeres praksis

Det er én ting at modtage undervisning. En helt anden er at overføre undervisningen til praksis. Ved at give medarbejderne mulighed for, at arbejde med Sekoia, vil alle langsomt blive fortrolige med deres nye arbejdsredskab.

Oplæring med medarbejderne i fokus

Forandring fryder, men er sjældent nemt at skabe alene, især når man skal ændre faste arbejdsrutiner og vaner.  Vores implementeringsforløb har derfor udgangspunkt i medarbejderne og deres arbejdsgange.

Vi uddanner en udvalgt gruppe ambassadører, som er villige til at tage ansvar for at kommunikere og hjælpe kollegerne. Det vigtigste er, at alle ved hvorfor og hvordan opgaverne bør løses.

"Man skal have tid til at implementere. Hav tålmodighed og ikke forvent I kan bruge det hele på en gang. Til gengæld giver det den røde tråd mellem delmål og bestilling til dokumentation ude hos borgeren, hvor vi forsøger at få sat så meget evidens på vores arbejde."
Peter Ladekarl Hansen, Leder på Fællesbo

Afprøvet i mange kommuner