Læs mere om vores tilgang til implementering - Sekoia

Tilgang

Sekoia er nemt og intuitivt at bruge. Det betyder dog ikke, at man får gevinsterne, bare fordi man har adgang til systemet. Derfor hjælper vi til med implementering. Så I får mest muligt ud af Sekoia.
"Da vi skulle have nyt system, var responsen NEJ! Men så var de nede til undervisning, og så var de faktisk omvendte. Der er ikke noget, der kan gå galt. Det kører bare. Alle kan finde ud af Sekoia."
Lone, SSH, Brønderslev

Sådan foregår en implementering

Opstart

Ingen organisationer er ens. Derfor bruger vi tid på at lære Jer at kende. Hvordan kan Sekoia tilføre jer mest mulig værdi i hverdagen.

Oplæring

Vi fokuserer på at I kan få de nye arbejdsgange ind under huden. Vi uddanner superbrugere, administratorer og det øvrige personale gennem praksisnær oplæring. Det sikrer, at alle er fortrolige med Sekoia.

Univers

Vi har dedikeret en hjemmeside til brugen af Sekoia, hvor I kan gå på opdagelse i vejledninger og videoer, der støtter jeres brug af Sekoia. Få i øvrigt også fat i vores support herinde.

Når I har Sekoia

Statusmøder

Statusmøder

Når du bliver kunde hos os, så lader vi dig ikke bare i stikken. Det kan kun ende i skuffelser. Derfor holder 2 gange årligt statusmøder. For at sikre alt lever op til jeres forventninger. Emnerne dækker alt, der har noget med Sekoia at gøre. Fra det tekniske til best practices og feature ønsker. I sætter agendaen.
Produktkommunikation og release notes

Produktkommunikation og Releases

I Sekoia står vi ikke stille. Faktisk så laver vi nye features til vores produkt hver anden uge. Udover normale release notes afholder vi også et webinar, når vi laver nye features. Her vil vi vise featuren og besvare spørgsmål. Vi giver jer også en orientering om, hvad vi arbejder på de kommende 2 uger.
Superbruger Dag

Superbruger Dag

Vi anbefaler at samle jeres superbrugere årligt. For at få genopfrisket brugen af systemet og sikre, alle bruger Sekoia på den samme måde. Det er også et godt tidspunkt at implementere nye features, da alle er samlet under samme tag.
Ledelsesnetværk

Ledelsesnetværk

2 gange årligt samler vi lederne fra alle vores kunder. Målet er vidensdeling og inspiration til brug af Sekoia. I kan selv bestemme agendaen. Vi faciliterer kun netværket.
"Det var meget interessant at høre, hvordan Sekoia er bygget op. Og samtidigt høre hvordan de øvrige deltagere bruger Sekoia. Vi var ikke gået i luften på daværende tidspunkt, men det var meget inspirerende at høre de øvrige deltageres erfaringer."
Plejecenterleder