Tilgang

Sekoia er nemt og intuitivt at bruge. Det betyder dog ikke, at man får gevinsterne, bare fordi man har adgang til systemet. Derfor hjælper vi til med implementering. Så I får mest muligt ud af Sekoia.
"Da vi skulle have nyt system, var responsen NEJ! Men så var de nede til undervisning, og så var de faktisk omvendte. Der er ikke noget, der kan gå galt. Det kører bare. Alle kan finde ud af Sekoia."
Lone, SSH, Brønderslev

Sådan foregår en implementering

Opstart

Ingen organisationer er ens. Derfor bruger vi tid på at lære Jer at kende. Hvordan kan Sekoia tilføre jer mest mulig værdi i hverdagen.

Oplæring

Vi fokuserer på at I kan få de nye arbejdsgange ind under huden. Vi uddanner superbrugere, administratorer og det øvrige personale gennem praksisnær oplæring. Det sikrer, at alle er fortrolige med Sekoia.

Univers

Vi har dedikeret en hjemmeside til brugen af Sekoia, hvor I kan gå på opdagelse i vejledninger og videoer, der støtter jeres brug af Sekoia. Få i øvrigt også fat i vores support herinde.

Find ud af hvad vores kunder siger

"Det var meget interessant at høre, hvordan Sekoia er bygget op. Og samtidigt høre hvordan de øvrige deltagere bruger Sekoia. Vi var ikke gået i luften på daværende tidspunkt, men det var meget inspirerende at høre de øvrige deltageres erfaringer."
Plejecenterleder

Ledelsesnetværk og Akademi

Vi samler vores kunder

Vi tager løbende temperaturen på driften med Sekoia. Er der brug for support, står vi altid klar. Lige så vigtig er evaluering. Hvordan går det? Udfordringer og gevinster? Ledelsesnetværket skaber rammerne for vidensdeling og sparring på tværs af kunder og organisationer. Vi mødes 2-3 gange årligt.