Skemaer - Sekoia

Hurtig og nem registrering, som sikrer datakvalitet, overblik og transparens

Du kan spare mange ture til og fra kontoret med skemaer. Du styrer selv opsætningen af skemaer. Om det er afføring, klippekort, humør eller noget fjerde – det sikrer, at du kan samle relevante data og prompte for nødvendige informationer og score fx risikovurderinger. Alt er tilgængeligt på telefoner eller tablets.

Dokumentation

Mønstre i data

Fagligt beslutningsgrundlag

Skemaer bidrager til en stærkere praksis

Skemaregistrering i Sekoia

Foretag nemt registreringer

Når det er svært at aflevere sine information, er der større risiko for, at de bliver glemt. Med Skemaer kan du hurtigt registrere relevante observationer helt ude ved borgeren.
Skemaregistrering på tablet

Altid kun de skemaer i skal bruge

Dokumentation skal kunne gives i den rette kontekst. Derfor kan du bygge præcis de skemaer, du skal bruge. Og lave ændringer så det passer til den enkelte borger.
Overblik over skemaer på tablet

Få overblik over data for en given periode

Du kan hurtigt få et overblik over alle registreringer, der er lavet i en valgfri periode. Det sikrer en fokuseret indsats og præcis dokumentation.

Du bestemmer selv, hvilke skemaer du vil have. Her er nogle eksempler:

Væskeregistrering
Dokumenter borgerens daglige væskeindtag op mod borgerens fastsatte mål.
Læs mere om væske
Humør
Er der nogle bagvedliggende faktorer, der spiller ind på borgerens generelle humør? Regelmæssige registreringer belyser udviklingen og sikrer de rette handlinger.
Læs Fællesbos erfaringer
Risikovurdering
Skemaer bliver ofte brugt til at foretage risikovurderinger af borgernes adfærd.
Epileptiske anfald
Skemaer anvendes ofte til at registrere uregelmæssige hændelser. F.eks. epileptiske anfald. Det skema er kun tilgængeligt for borgere, der har epilepsi.
Mobilitet
For mange borgere er motion og mobilitet et målepunkt. Registrer bevægelse og arbejd målrettet med borgeren.
Søvnmønster
Sover borgeren dårligt om natten? Registrer mønstret og sæt ind med en faglig opfølgning.
Afføring
Hvad skal du være opmærksom på? Registrer f.eks. med Bristol-skalaen og lav de observationer, der gør jer klogere på borgeren.
Adfærd
Ønsker du at vide mere om en bestemt borgers adfærd? Eller registrere på bestemte dele af denne.
Stikkeskemaer
Upload et hvilket som helst billede i Sekoia og marker præcist, hvor du stikker eller sætter smerteplasteret. Det er nemt og overskueligt at holde styr på indsatsen.
Læs mere om stikkeskemaer
"Vi følger de emner, som tidligere blev begravet i prosa langt tættere nu. Vi kan f.eks. tage en bestemt tilgang til et fagligt spørgsmål og registrere på det i en relevant periode. Efter to uger kan vi så trække en log af god datakvalitet og analysere eller forstå det billede, der tegner sig."
Karina Lange, Plejecenterleder på Meta Mariehjemmet