Sekoia og LOS - Sekoia

Dokumentation ude ved borgeren i stedet for på kontoret

Sekoia er en moderne dokumentationsløsning, som gør det let at gøre det aftalte. Både så opgaven er klar og tydelig og den løbende faglige dokumentation, der afleveres og findes i systemet. Og når det kommer til forhandling, rapportering, opfølgning og den løbende gavn, en stærk planlægning giver.

Bestilling & Forhandling

Rapportering

Opfølgning

Fra myndighed til Sekoia

Sikker dokumentation i Sekoia

Opgaver på tablet

Skab struktur og tydelighed om indsatsen

Med Sekoia kan I koordinere det samlede arbejde med den enkelte borger. Se alle dagens opgaver og vinge af i takt med, at de bliver gennemført. Skab en struktur, der sætter kerneopgaven i fokus.
Skemaregistrering i Sekoia

Registrer og følg borgernes udvikling

Spar turen tilbage til kontoret og lav registreringen ude ved borgeren. I Skemaer kan du registrere de ting og situationer, der forekommer omkring borgeren, men hvor i ikke ved, hvornår det sker.
Opfølgning i Sekoia

Dokumenter alt i forhold til borgerens mål

Skab synlighed omkring de overordnede borgerrelevante informationer og indsatsplaner. Det giver større sikkerhed.
Instruktioner på tablet

Opret instruktioner til komplicerede opgaver

Del din faglige viden gennem video, billeder eller tekst. Instruktionerne er tilgængelige der, hvor de skal bruges. Til sikkerhed for borgeren og personalet.
”Vi har en borger, hvor humøret er meget svingende, og forældrene er kede af, hun altid er i dårligt humør. Nu kan vi lave et skema, hvor vi registrerer hendes humør. Og bevise, at hun rent faktisk sjældent er sur. Både for tilsyn og forældre.”
Peter Ladekarl Hansen, Leder på Fællesbo
Vil du se, hvordan Sekoia kan hjælpe jer? Book en gennemgang her.