Administration er hjørnestenen i en stærk planlægning

Her opbygges de planer og arbejdsgange, som kollegerne får ud på deres tablets, telefoner og skærme.
Træk rapporter i Sekoia

Hent rapporter

Du kan trække rapporter over de fleste ting i Sekoia. Der bliver opsamlet meget data i løbet af en dag, men fra administrationen kan du let samle det i en overskuelig rapport. Det kan blandt andet bruges til opfølgning på visitation, justering af plejeindsatsen, eller til at levere bedre pleje.
Rediger indhold der skal vises

Skab arbejdsgange

Sekoia er bygget fleksibelt op fra bunden. Det betyder, at Sekoia er lavet til at understøtte jeres praksis. Du kan selv opbygge skemaer og lignende, så de giver mening for jeres kontekst.
Vælg de rapporter de vil se

Sæt systemet op

Det er lige så let at ændre opsætning, som det er at sætte det op. Det betyder, at hvis måden i arbejder på ude i praksis ændrer sig, så kan Sekoia let tilpasses. Så undgår i at gamle arbejdsrutiner sidder fast i praksis.

Træk rapporter

Skab pleje- og indsatsplaner

Konfigurer systemet