Sårpleje - Sekoia

Sårpleje

Sårpleje er en del af dagligdagen i plejesektoren. Men det betyder ikke, at arbejdsgangen er simpel. Især ikke for nye medarbejdere og vikarer.

Dokumenter med billeder

Visuelle instruktioner til hvordan man behandler såret

Opfølgning og udvikling af plejen

Dokumentation af sårpleje har aldrig været mere enkelt

Beskriv såret med et tryk

Beskriv såret med et klik

Vælg mellem en række valgmuligheder til bedst at beskrive såret. Eller skriv din egen beskrivelse. Du kan også bruge tale til tekst funktionen.
Vis hvor såret er på kroppen

Dokumenter hvor på kroppen såret er

Et billede siger mere end 1000 ord. Derfor kan du blot vælge på et billede, hvor såret er på kroppen.
Upload et billede af såret

Upload et billede af såret

God dokumentation står sjældent alene. Det er tit suppleret med fx billeder. Netop i arbejdet med sårpleje giver det meget værdi at kunne uploade et billede af såret som dokumentation.
"En borger er efter en hofteoperation blevet mindre mobil end vanligt. Trods forebyggende foranstaltninger har han fået et tryksår. For at kunne yde den optimale sårbehandling er det vigtigt med en systematisk tilgang til at vurdere såret og den efterfølgende sårbehandling.”
Karina Weis, Pædagog og koordinator, Rydehjemmet, Holstebro kommune
Når processerne og dataindsamling er på plads, skaber man grobund for at kunne udvikle sin pleje. Og bruge tidligere erfaringer til at give bedre pleje i fremtiden.

Grundlag for forbedringsmodellen

Processen omkring sårpleje skal være systematisk, let og intuitiv. Så sikres det, at personalet følger den hver gang. Der skabes også et grundlag for at arbejde med forbedringsmodellen. Såfremt du også har en måde at samle data på dine processer. Det er muligt i Sekoia.

Forbedringsmodellen består af 3 spørgsmål

  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?
  • Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?

Centralt for spørgsmålene er indsamling af data. Det er nødvendigt at have et objektivt vurderingsgrundlag. Med Sekoia kan du markere præcist hvor såret er på kroppen og uploade dokumentation for behandling. Eller tage billeder eller video af specifikke instruktioner, hvis det er et sår, der kræver speciel fokus.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har lavet et eksempel vedrørende tryksår og forbedringsmodellen. Du kan læse eksemplet her: Brug forbedringsmodellen til at arbejde med tryksår

Holstebro KMD Nexus integration til Sekoia
Kolding integration til Nexus
Haderslevs bosteder på Sekoia