Saml data og skab rapporter fra driften - Sekoia

Saml data og skab rapporter fra driften

I administrationen kan du samle informationer på tværs af borgere, afdelinger og centre. Det er her, data bliver til overskuelige rapporter. Som sikrer gode effekter.
"Vi bruger vores rapporter i mange henseender. Både til visitation og forhandling. Her kan vi bedre dokumentere det faktiske plejebehov. Vigtigst af alt kan vi justere indsatsen efter det aktuelle behov. Det er noget, som virkelig rykker os."
Forstander på Meta Mariehjemmet

Data i overskuelige rapporter

Rapporter i Sekoia giver et indblik i driften. De er med til at belyse styrker og svagheder. Brug rapporterne til at gardere mod fejl og forbedre driften.

En række rapporter giver overblik og sikrer en optimal drift

Ledelsesinformation

Opgaverapport

Planrapport

Væskerapport

Sundhedslovsrapport

Sundhedsmålingsrapport