Cookie- og privatlivspolitik - Sekoia

Cookie- og privatlivspolitik

Ved at benytte hjemmesiden (www.sekoia.dk) og tilknyttede tjenester samtykker du til, at KMD A/S behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

Denne Politik gælder for alle besøgende på hjemmesiden fra d. 25. maj 2018. KMD A/S kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket i så fald vil fremgå af hjemmesiden.

Dataansvarliges kontaktoplysninger

KMD A/S
CVR-nr. 26911745
Lautrupparken 40
2750 Ballerup
E-mail: kontakt@sekoia.dk

(herefter “KMD”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger som et naturligt led i driften af hjemmesiden og har derfor vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester
Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden, uden vi indsamler oplysninger om dig, som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom, at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf måske nedsætter sidens funktionalitet.

Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden eller kontakter os
Vi anvender personoplysninger om dig for at forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i kontakten med dig.

De personoplysninger, vi anvender, omfatter navnlig:

  • Almindelige personoplysninger i form af kontaktinformationer
  • Personoplysninger om navn, kontaktoplysninger
  • Oplysninger, der indgår i henvendelser til os

KMD indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker ifbm. tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.

Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi overholder altid de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.

Chatbot
På vores hjemmeside er det muligt at interagere med en chatbot. Den fungerer som support til besøgende på hjemmesiden og hjælper alle her med at finde frem til det indhold, de er på udkig efter.

I den forbindelse foretager KMD behandling af følgende oplysninger, såfremt disse leveres af den besøgende:

  • Personoplysninger om navn, kontaktoplysninger

Til brug for vores ydelse foretager KMD behandling med henblik på at hjælpe den besøgende med:

  • Mødebooking, svar på henvendelser og øvrig kontakt

Oplysningerne videregives ikke.

Vi behandler disse oplysninger på baggrund af dit samtykke og overholder de øvrige vilkår i Politikken.

Nyhedsbrev
Det er også muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Gør du det, vil du altid kunne framelde dig denne service igen. Du vil desuden ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere i forbindelse med dette nyhedsbrev. Skulle der forekomme en særlig henvendelse, vil denne afhænge af dit forudgående samtykke.

Ved udsendelse af nyhedsbrevet holder vi øje med åbninger af e-mails via en tracking-pixel, der giver et kald til afsendelsesserveren om, at vores nyhedsbrev er blevet modtaget og åbnet. Når du klikker på et link i vores nyhedsbrev spores dette via den destinationsside, hvortil linket peger. Det hjælper os med at se, hvilke artikler der har været særligt populære mv. Ligeledes sker der en profilering på baggrund af denne tracking.

Vi behandler kun relevante personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Opdatering af dine oplysninger
Da vores tjenester er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor  til at meddele os dine ændringer. Vi vil også efter behov bede dig opdatere dine oplysninger, fx via vores nyhedsmail.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, fx hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret (den såkaldte Robinsonliste).

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi passer på dine personoplysninger for at undgå at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af KMD i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for fx diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, kan du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvad er cookies?
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Blokerer eller sletter du vores cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Tredjepartscookies
Vi har tilladt at tredjeparter sætter cookies fra hjemmesiden (såkaldte tredjepartscookies).

Vi anvender marketing og optimeringscookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside. Dette gælder blandt andet Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan vores hjemmeside anvendes. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.

Du kan læse nærmere om disse cookies og deres formål i følgende:

  • Google Analytics. Formålet er analyse af hjemmesidebesøg. Cookies udløber efter 365 dage.
  • Leadfeeder. Læs mere om hvordan Leadfeeder håndterer data her: https://www.leadfeeder.com/privacy/
  • Application Insights fra Microsoft. Formålet er analyse af hjemmesidebesøg. Cookies udløber efter 365 dage.
  • Cookie accept. KMD’s CMS-system beder om tilladelse til at sætte en cookie. Denne udløber efter 365 dage.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet, slettet eller begrænset
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem ændret. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Det vil typisk dreje sig om din kontaktinformation.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det kan fx gælde, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet eller begrænset. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan have ret til dataportabilitet
Du kan have ret til, i visse tilfælde, at modtage personoplysninger – som du har givet til os – om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Herudover kan du, i visse tilfælde, have ret til at få transmitteret disse oplysninger om dig selv fra os til anden dataansvarlig.

Klage
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, herunder at vi ikke har imødekommet din anmodning, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynetdt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.