Gør borgerens plan levende og retningsgivende i praksis - Sekoia

Gør borgerens plan levende og retningsgivende i praksis

Skab synlighed omkring borgerens døgnrytme, indsatsplaner og andre relevante informationer. Det giver sikkerhed og skaber sammenhæng mellem bestilling og de daglige aktiviteter.

Gevinster ved at bruge planer

Synliggør borgerens plan

Ingen missede opfølgninger

Indsatser baseret på mål

Sådan fungerer planer i Sekoia

Billede af en tablet der viser et overblik over opgaver

Overblikket følger med ud

Det kan være en udfordring for personalet at vide præcis, hvilke opgaver der udføres i forbindelse med borgerens planer. Planer giver dem det overblik tilbage. Alle indsatser og opgaver kan kobles til relevante planer.
Bilede af en tablet der viser en oversigt over planer

Anvend FSIII eller VUM

Planer kan også anvendes i form af kategorier, der indeholder strukturer, som understøtter Jeres faglige metoder f.eks. FSIII, VUM eller andre ICF standarder.
Opfølgning i Sekoia

Rapportering og opfølgning

Når man kobler indsatser og opgaver op på plantyper, kan man trække en rapport på dem. Det betyder, at du kan opsamle ret præcis data om borgerens mål. Samtidig kan du sætte opfølgningsdatoer på en given plan, så den altid er opdateret.
"Med Sekoia kan vi registrere på et øjeblik, og de data kan jeg trække ud, når sagsbehandleren ringer. Vi kan endda se, hvad årsagen er, hvis vi ikke har nået målet. F.eks. at vi har tilbudt gåturen, men borgeren har afslået."
Anja Toftgaard, Bostedet Hyldgården, Holstebro Kommune
thumbnail af planoverblik

Sekoia og VUM

Sekoia og Fælles Sprog 3 (FSIII)

Opgaver og Planer