Opstart - Sekoia

Opstart

Vores implementeringsforløb kan koges ned til 3 overordnede faser: Opstart, Oplæring og Drift. Målet er at gøre personalet fortrolig med systemet, så det rent faktisk kan blive brugt i hverdagen.

Sådan forløber opstartsfasen med Sekoia

1. Forberedelse
Under forberedelsen er vi tilgængelige for sparring, erfaringer og vidensdeling. Vi tror nemlig på, at en del af forberedelsen sker i et samarbejde.
Læs mere
2. Opstartsmøde
Formålet med opstartsmødet er at samle de personer, der spiller en vigtig rolle ift. at sætte rammerne omkring den kommende implementering.
Læs mere
3. Ledelsesmøde
Målet med ledelsesmødet er at italesætte, hvilke gevinster ledelsen ønsker at opnå. Efterfølgende laves der en forventningsafstemning i forhold til, hvordan vi bedst muligt kan understøtte i implementeringen.
Læs mere
4. Kick-off
Formålet med Kick-off er at give medarbejderne en introduktion til Sekoia og den forestående implementering.
Læs mere

I opstartsfasen med Sekoia fokuserer vi særligt på:

At sætte rammerne omkring den kommende implementering
At italesætte, hvilke gevinster ledelsen ønsker at opnå
At der laves en forventningsafstemning i forhold til, hvordan Sekoia bedst muligt kan understøtte i implementeringen
At give medarbejderne en introduktion til Sekoia og den forestående implementering