Organiser dig ud fra den enkelte borgers behov

Skab en struktur efter jeres beboeres behov. Og sæt kerneopgaven i fokus. Personalet arbejder ikke med hver deres opgaveliste, men sammen om at støtte borgerne bedst muligt.

Borgernær

Struktur

Overblik

Sådan virker opgave-funktionen

Registrer, flyt eller aflys opgaver nemt

Udfør, flyt eller aflys opgaver

Med et enkelt tryk kan du kvittere for en udført opgave. Du kan også flytte eller aflyse opgaver, når det bliver nødvendigt. Sekoia registrerer det hele. Du kan senere trække en log med al data.
Filtrer opgaver i Sekoia

Filtrer på opgavetyper og faggruppe

Det er ikke alle opgavetyper, der er lige relevante altid. Derfor kan du filtrere dem. Så får du kun vist specifikke typer af opgaver. Eksempelvis medicinrelaterede eller to-personers opgaver.

Lav præcise opgavebeskrivelser

Under hver enkelt opgave kan der tilføjes en beskrivelse. Her specificerer du, hvordan en borger ønsker en opgave løst. Det sikrer samtidig, at den opgaver udføres ens. Hver gang. Uanset hvem der er på arbejde.
Opret en Ad Hoc opgave

Opret løbende opgaver

Det går ikke altid som planlagt. Derfor kan du og dine kolleger oprette opgaver løbende. Direkte fra skærmen. F.eks. hvis en borger har brug for et ekstra tilsyn.
"Vi har reduceret mængden af tekst, vi skriver. Og forbruget af små sedler. Fordi det hele nu er i opgavelisten i Sekoia. Kollegerne bruger ikke længere den der ”husk lige”. Og vores klare bevis for det er, at der bliver begået færre utilsigtede fejl."
Dorthe Barsballe Petersen, Leder for Bostedet Vilstrupvej, Haderslev Kommune
“At vi er enige om opgaveløsningen giver et bedre kollegialt fællesskab, og det bidrager samtidigt til en mindre udadreagerende adfærd hos borgeren ”
Søren Lytzau, Udviklingskonsulent, Sølund
thumbnail af ad hoc-opgaver