Organiser dig ud fra den enkelte borgers behov - Sekoia

Med udgangspunkt i den enkelte borger

Skab en struktur der passer til jeres beboere. Og sæt kerneopgaven i fokus. Personalet arbejder ikke med hver deres køreliste, men sammen om at støtte borgerne bedst muligt.

Struktur

Overblik

Tale til tekst

thumbnail af ad hoc-opgaver

Sådan virker opgave-funktionen

Registrer, flyt eller aflys opgaver nemt

Udfør, flyt eller aflys opgaver

Med et enkelt tryk kan du kvittere for en udført opgave. Du kan også flytte eller aflyse opgaver, når det bliver nødvendigt. Sekoia registrerer det hele. Du kan senere trække en log med al data.
Filtrer opgaver i Sekoia

Filtrer på opgavetyper og faggruppe

Det er ikke alle opgavetyper, der er lige relevante altid. Derfor kan du filtrere dem. Så får du kun vist specifikke typer af opgaver. Eksempelvis medicinrelaterede eller to-personers opgaver.
Opgaver på tablet

Lav præcise opgavebeskrivelser

Under hver enkelt opgave kan der tilføjes en beskrivelse. Her specificerer du, hvordan en borger ønsker en opgave løst. Det sikrer samtidig, at den opgaver udføres ens. Hver gang. Uanset hvem der er på arbejde.
Opret en Ad Hoc opgave

Opret løbende opgaver

Det går ikke altid som planlagt. Derfor kan du og dine kolleger oprette opgaver løbende. Direkte fra skærmen. F.eks. hvis en borger har brug for et ekstra tilsyn.
"Vi har reduceret mængden af tekst, vi skriver. Og forbruget af små sedler. Fordi det hele nu er i opgavelisten i Sekoia. Kollegerne bruger ikke længere den der ”husk lige”. Og vores klare bevis for det er, at der bliver begået færre utilsigtede fejl."
Dorthe Barsballe Petersen, Leder for Bostedet Vilstrupvej, Haderslev Kommune

Arbejd mere præcist omkring borgeren

opgaver og instruktioner

Konteksten er altafgørende

Instruktioner er kun noget værd, når den er i en meningsgivende kontekst. Og er synlig og lettilgængelig for alle. Det skaber større sikkerhed for borgerne, men også for medarbejderne, da instruktionernes formål netop er at vejlede og støtte opgaveløsningen mere visuelt.
Opgaver og Skemaer

Lav automatisk dine registreringer

Registreringer er nogle gange svære at lave regelmæssigt over en periode. Typisk fordi det er besværligt at gøre og huske i en travl hverdag. I Sekoia kan du lave registreringen ved få tryk. Man kan endda gøre det obligatorisk at udfylde skemaet, før man kan markere opgaven som udført. Dermed kan du bruge funktionen til at indsamle information og data om konkrete situationer.
Opgaver og Skemaer og Instruktioner

Når tingene går op i en højere enhed

Med en sammenkobling af både instruktioner og skemaer til en given opgave begynder tingene at gå op i en højere enhed centreret om borgeren. Et eksempel kunne være omkring en borgers mobilitets øvelser. Her ville der typisk være en instruktion udført af en fysioterapeut eller ergoterapeut. I samme forbindelse vil det være nærliggende at registrere, hvordan det går med øvelserne. Hvordan bliver øvelserne udført? Laver borgeren alle sine øvelser? Her vil koblingen mellem opgaver og skemaer være særdeles værdifuld.
Kobling af skemaer og instruktioner til opgaver