Hvem er Sekoia lige? Her kan du læse mere om os | Sekoia

Om os

Om Sekoia

"Sekoia vigtigste opgave er at støtte fagpersonalet i deres arbejde med at skabe en tryg, sikker og personcentreret pleje."

Team Sekoia

50 millioner registreringer årligt

Direkte integration til KMD Nexus

30.000 daglige aktiviteter

Vores løfte til dig

Vi hjælper jer til at levere bedre pleje til jeres borgere. Med den rette information i den situation i behøver den, kan i fokusere på at levere den bedst mulige pleje til borgerne. Alt sammen med direkte integration til KMD Nexus, så det er nemt at dokumentere jeres indsats.

Vores historie - Sekoia

Vores vigtigste opgave er at støtte fagpersonalet. Borgernes behov og fagpersonalets arbejdsgange spiller en afgørende rolle i Sekoia. Vi gør en dyd ud af, at nye medarbejdere kommer med ud og ser bostederne eller plejecentrene i aktion med Sekoia.

Flere af os har en social- eller sundhedsfaglig baggrund. Fra sygeplejersker til pædagoger. Selvom vi ikke alle har den samme baggrund, har vi alle et fælles mål. Vi vil være med til at hjælpe personalet i deres arbejde med borgerne.
Siden Sekoia blev grundlagt i 2011, er der sket meget. I dag har vi kunder i Danmark, Sverige og Storbritannien.

Dagligt foretages der tusindvis af registreringer på plejecentrene og bostederne. Registreringer, der før blev lavet (og oftest glemt) på papir. Med Sekoia bliver registreringerne levende. De bliver samlet i overskuelige dashboards, der kan bruges som både overblik og løftestang. I stedet for at samle støv i ringbind på kontoret.

Læs nogle af vores kunders erfaringer

Hvorfor navnet Sekoia?

Vi bliver ofte spurgt om det…

Navnet Sekoia er inspireret af det enorme Sequioa træ, der er at finde i Californien. Ligesom træet er grundstammen i dens økosystem, så aspirerer vi også efter at være den samme grundstamme i plejepersonalets arbejdsdag. Så der kan bruges mere tid og flere ressourcer på borgerne.

Hold kontakten