Kolding kommune vil reducere fejl og styrke indsatsen | Sekoia

Kolding kommune vil reducere fejl og styrke indsatsen

Sekoia og KMD vinder udbud om borgernær digital plejeløsning

[KOLDING KOMMUNE] Det er helt og aldeles hverdag i Kolding, at man anvender digitale løsninger til at støtte den faglige indsats på kommunens plejecentre. Samarbejdet med KMD og Sekoia skal styrke denne indsats og sikre et fortsat højt plejeniveau. For eksempel bliver udleveringen af medicin endnu sikrere, idet man kan dokumentere udleveringen af medicinen i selve plejesituationen. Borgerens medicinkort bliver automatisk hentet i det ene system, og personalet får det vist ude hos borgere i det andet system. Derved sikrer man, at hver enkelt borger får den rette medicin på det rette tidspunkt. Samtidig registreres det automatisk, at medicinen faktisk er blevet udleveret, så den heller ikke kan blive forsøgt givet to gange.

”Vi arbejder ud fra borgerens centrum på alle vores plejehjem i Kolding Kommune. Det betyder, at borgeren skal inddrages mere og have større medbestemmelse. Derved bliver den tid, vi har til rådighed, som plejepersonale så borgernær som mulig. Med Sekoia i hånden skaber vi nærvær ved at dokumentation sker sammen med og tæt på borgeren.” – Gitte Meyer Larsen, Chef for Kolding Kommunes plejehjem

"Det er en lang proces (at blive digitale), men vi bliver bedre af det. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde på et plejecenter uden Sekoia."
Tanja Steenholt, SSA på Bertram Knudsens Have

7 års erfaringer på Bertram Knudsens Have

Siden 2013 har Bertram Knudsens Have plejecenter i centrum af Kolding været digitale helt ude ved borgerne. Før var gule post-it notes, døgnrytmerapporter og aktivitetskalendere noget, der blev opdateret på papir. Bunkevis af papirer. Det var svært at danne sig et overblik og finde den information, man havde brug for. Det er ændret nu, og personalet har betydeligt mere tid i hverdagen, som b.la. bruges sammen med borgerne.

I samarbejde med KMDs journalsystem KMD Nexus og Sekoia er personalet på Bertram Knudsens Have, og to af kommunens andre plejecentre, i stand til levere pleje bedre fordi de ikke skal søge tilbage til kontoret for at finde den rette information eller dokumentere. Gitte Meyer Larsen uddyber:

“Sekoia er et intuitivt planlægningsværktøj, som er let at navigere i. Personalet har altid et godt overblik over borgerens behov. Det øger trygheden i opgaveløsningen, minimerer risikoen for fejl og frigiver tid, som kan bruges til at være endnu mere nysgerrig på borgerens centrum.”

Fakta:

Aftalen trådte i kraft 1. marts 2020 og har en løbetid på 36 måneder
Kolding Kommune har installeret iPads i samtlige borgeres lejligheder
Personalet kan nu registrere medicin og andre plejeydelser via deres iPads