Hvorfor de personlige planer er tiden værd | Sekoia

Personlige planer er tiden værd

Det kan være svært at træde ud af de mere generiske standarder, og vanens magt fylder en del, når der skal udarbejdes plejeplaner, døgnrytmeplaner og handleplaner. Det kan være tidskrævende at opbygge tilpassede, personlige vinkler for hver borger, men det er også her, man kan gøre en forskel med en omsorgsfuld indsats.

At arbejde individuelt handler i høj grad om at forholde sig til det menneske, man står over for; vedkommendes behov og ønsker. Ikke som i modsætning til at arbejde systematisk. Faktisk i tillæg arbejde koordineret med individuelle udgangspunkter. Her kan digitalisering bidrage og forlænge medarbejdernes individuelle viden om den enkelte borger til hinanden samt alle afløsere eller vikarer i huset.

Denne film fra engelske SCIE viser, hvad de tænker “personalisation” er.
Social Care Institute for Excellence

Tips til den personlige plejeplan

I den sammenhæng har vi interviewet stifter og direktør af BKR Care Consultancy, Bhavna Keane-Rao, om at sætte det personlige først.

1) Fra ‘Hvad fejler du” til “Hvad er vigtigt for dig”

En stor del af arbejdet med at skræddersy og levere på individuelle plejeplaner, har at gøre med et skifte fra patientliggørelse til personliggørelse. Det kræver et helhedsorienteret syn på de mennesker, man arbejder med. Og en tro på, at det giver mening at kende borgerens liv og levned – for at hjælpe med personens ønsker og behov. Hvad de har lavet gennem et langt liv, har betydning for hvem de er i dag. Jo mere af den historie man kender, desto mere tillid kan man bygge ind i relationen. Den slags giver mening. Og positionen kan bruges til konstant at levere resultater – med omsorg.

2) Borgerens behov er ikke statiske

Det er væsentligt at huske på, at plejebehov ændrer sig løbende. Hvad der var gyldigt i går, er ikke partout en sandhed i morgen. For at imødekomme disse ændringer, er det vigtigt at borgerens planer ændrer sig med borgeren selv. Dette skal kunne gøres uden særlig teknisk indsigt eller tid til rådighed. Planerne skal være dynamiske, ligesom borgerne.

3) Værdsæt det unikke ved personen

Alt hvad vi gør, ejer en unik og personlig karakter. Også som plejemodtager på et bosted eller plejecenter. Hvis medarbejderne her har mulighed for at observere og inkludere deres betragtninger i plejeplanerne, er der større chance for at vi rammer plet. Hvis man kan spore ændringer i humør, adfærd og sundhed, er man bedre i stand til at svare på de behov, der løbende ændrer sig. Er der fx noget, som gør en borger vred eller glad, er det værd at vide, så de rette foranstaltninger kan blive iværksat.