Forenede Care vil forenkle dokumentationen - Sekoia

Forenede Care vil forenkle dokumentationen og frigøre personalet

En ny måde at dokumentere på skal hjælpe Forenede Care med at automatisere en stor del af dokumentationen. Samtidig skal der stilles skarpt på den enkelte borger

Valgkampsstøvet har knapt lagt sig i Danmark. Samtidig knokler to dansk-svenske virksomheder videre lige over sundet, hvor der ligesom herhjemme stilles høje krav til plejesektoren. Der skal leveres højere kvalitet og personcentreret pleje. Og dokumentationskravene hverken kan eller skal hindre det.

Et nyt samarbejde omkring digitalisering er på vej til at skabe en helt anderledes måde at dokumentere på, så effektiviteten og kvaliteten kan øges, med mindre tid til rådighed.

”Det handler om at udvikle moderne, digitale arbejdsformer for teamet. Som muliggør at de har den information og instruktion, der kræves. Så de kan udføre deres indsatser personcentreret og med høj transparens. Med Sekoia får vores kolleger det overblik over dagen, de har behov for og mere tid til kerneopgaven. Det gavner kvaliteten og mindsker følelsen af stress hos personalet.” forklarer Titti Gohed, som er Kvalitetschef i Forenede Care.

Overordnet er der en følelse af, at det stadigt voksende dokumentationskrav ikke må stoppe fremdriften. Førhen var den nødvendige information dog ikke lettilgængelig. Noget der besværliggjorde at gøre tingene på den rette måde.

"Med Sekoia får vores kolleger det overblik over dagen, de har behov for og mere tid til kerneopgaven. Det gavner kvaliteten og mindsker følelsen af stress hos personalet.”
Titti Gohed, Kvalitetschef, Forenede Care.

Automatisk dokumentation 

Med en højere grad af automatisering kommer personalet til at droppe den gamle, bureaukratiske og tidskrævende måde at dokumentere på. Det skal ikke være besværligt at finde information og sidenhen gå til kontoret for at dokumentere. Eller leve med stressende alarmer, fordi man mangler overblik og derfor sender aben videre. 

”Den nye app kommer til at gøre en forskel for vores borgere, kunder og medarbejdere. Den kommer til at skabe et kvalitetsløft af plejen og omsorgen af vores svageste. Dels fordi de får større mulighed for at tage del i deres egen dagligdag, dels fordi personalet kommer til at have et klart overblik fra plan til indsats. Men vigtigst af alt frigør det dem til at bruge tid på pleje og ikke dokumentation.” 

Tid til forandring 

Den enkeltes indsatsplan er ikke bare et stykke papir i en skuffe på kontoret. De skal ud at leve i hverdagen. Som et pejlemærke, der vejleder og guider personalet. Og sikrer at alle samarbejder om de samme mål. På tværs af faggrupper og med borgeren i centrum. Titti Gohed forklarer, hvorfor Forenede Care har valgt at gå med Sekoia netop nu.  

”Vi har valgt at gå den her vej, fordi vi ledte efter en innovativ og langtidsholdbar måde at arbejde på. Vi ved, der kommer flere ældre. Ligesom kompleksiteten og kompetencebehovet er stigende. Derfor er det nødvendigt at finde en bedre og mere brugervenlig måde at arbejde på i sektoren. Planlægning, kommunikation og dokumentation i det samme system hvor mest muligt automatiseres og journalen er et fint endemål for alt, der afviger fra planen. Det letter dokumentationsbyrden hos os. Vi får mere tid til at gøre en forskel.” 

Implementeringen af Sekoia er allerede startet og kommer til at fortsætte i 2023. 

Om Forenede Care

Siden sin stiftelse i 1959 er Forenede Care nu en af Skandinaviens største organisationer, der leverer pleje og omsorg. Stadig 100% danskejet
Organisationen har omtrent 9000 medarbejdere og servicerer over 200.000 mennesker hver eneste dag
Forenede Care opererer 70 plejecentre i Sverige og 9 i Danmark
Sekoia er blevet valgt som organisationens dokumentationssystem og vil blive udrullet på Forenede Cares svenske plejecentre