VUM 2.0: Den røde tråd fra mål til handling - Sekoia

Den røde tråd fra bestillingen til den daglige indsats omkring borgeren

I Sekoia kan udføreleddet lavet den detaljeret planlægning og lettere arbejde med dataindsamling og registreringer til understøttelse af en mere kvalitativ dokumentation.

Skab den røde tråd og systematisk arbejde med delmål

Overblik over borgerens indsatsmål, delmål og handlinger

Kobl opgaver og skemaer på en eller flere delmål

”Før ville myndighedsafdelingen have en længere prosa om borgerens udvikling. I dag er det i højere grad effektmåling: Har vi leveret det, vi skal? Med Sekoia kan vi registrere på et øjeblik, og de data kan jeg trække ud, når sagsbehandleren ringer. Vi kan endda se, hvad årsagen er, hvis vi ikke har nået målet, fx at vi har tilbudt gåturen, men borgeren har afslået.”
Anja Toftgaard, Pædagog og faglig koordinator, Hyldgården, Holstebro Kommune
Tablet der viser sammenhængen mellem KMD Nexus og Sekoia ift. VUM 2.0

Den røde tråd mellem kontor og udføreled

Målet med arbejdet omkring VUM er ønsket om at skabe den røde tråd fra myndighed og bestilling til udførerleddet og det operationelle i dagligdagen. Med Sekoias integration til VUM 2.0 i KMD Nexus er det en helt naturlig og intuitiv del af arbejdet.

Sammenhæng mellem opgaver og skemaer til VUM 2.0

Opgaver og skemaer i Sekoia kan kobles til VUM 2.0 delmål. Dermed vises delmålets handlingshenvisning i forbindelse med opgaven. Direkte i Sekoia. Det skaber rammerne for at kunne arbejde med SMART mål i KMD Nexus.

Overblik over borgerens mål

Du kan få overblikket over borgerens mål, du kender fra PC'en og KMD Nexus ude hos borgeren. Hvad enten du bruger Sekoia på tablets, telefon eller en skærm, så er informationen tilgængelig. I den kontekst du behøver.
Thumbnail for video, der viser hvordan Sekoia og VUM 2.0 fungerer