KMD Nexus - Sekoia

Skab bedre sammenhænge mellem kontor og udfører med Nexus og Sekoia

Med Nexus og Sekoia bliver helheden større end summen af enkeltdele. Personalet kan fokusere på borgerne og spille hinanden gode, når dokumentationen er nem og sikker. Og let at lave.
“Med kombinationen KMD Nexus og Sekoia har vi mere et dialogsystem end et dokumentationssystem. For vores personale kan tage skærmene med ind til borgerne og få en snak om, hvad de skal notere den dag”
Gitte Meyer Larsen, Chef for Plejehjem og Demensområdet, Kolding Kommune
Sekoia i Holstebro
Nexus medicin i Sekoia

Sikker håndtering af PN medicin

Når du skal udlevere PN medicin, tjekker Sekoia automatisk i KMD Nexus, hvilke præparater borgeren må få udleveret. Sekoia viser også en oversigt over udleveringshistorikken de sidste 48 timer. Registrer derefter effekt med få tryk. Fuldt integreret til KMD Nexus.
Bilede af en tablet der viser en oversigt over planer

FSIII

Sekoia understøtter jeres arbejde med FSIII. Med en automatisk integration til KMD Nexus så alt bliver dokumenteret. Når du opdaterer i Nexus, vil det også være synligt i Sekoia. Og omvendt.
Tablet der viser overblikket over VUM 2.0 mål og delmål

VUM 2.0

Med Sekoia kan du lave detaljeret planlægning og løbende dokumentation i udføreleddet. Alt sammen fuldt integreret til VUM 2.0 i KMD Nexus. Det viser den røde tråd fra borgerens indsatsmål og handlinger til plejen.
Nexus medicin i Sekoia

Fast medicin

Alle medicinopgaver i Sekoia indeholder informationer om præparat og dosis, så personalet har de informationer til rådighed, der sikrer håndteringen af borgernes medicin. Doseret og dosisdispenseret medicin vises med antallet af hele, halve og kvarte tabletter, således at pilleoptællingen kan foretages hurtigt, enkelt og sikkert.
Udfyld formularen og så kontakter vi dig snarest