Rød tråd med VUM i dokumentationen - Sekoia

Rød tråd med VUM i dokumentationen

Hvordan undgår man, at dokumentation bliver en sur pligt? Man gør den til en naturlig del af dagligdagen med borgerne, lyder svaret fra Holstebro.
Sekoia i Holstebro
Før havde vi rent faktisk et A4-ark på et køkkenskab, som vi konstant skulle vende tilbage til. Nu har vi vores viden lige ved hånden. Det er også guld værd for vores vikarer, som ikke har borgerne så tæt inde på livet
Anja Toftgaard, Pædagog og Faglig koordinator

Dokumenteret effekt med VUM

Hyldgården er et bosted for personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. Dokumentationskrav og komplicerede it-systemer gjorde det vanskeligt for personalet at indfri borgernes behov for både omsorg og struktur. Det valgte man at gøre noget ved.

På Hyldgården og de andre bosteder afhænger ressourcerne i høj grad af de rapporter, personalet sender ind til sagsbehandlerne. Det er derfor nødvendigt, at ens dokumentationsværktøj er enkelt og lever op til kommunens krav, forklarer pædagog og faglig koordinator, Anja Toftgaard.

”Før ville myndighedsafdelingen have en længere prosa om borgerens udvikling. I dag er det i højere grad effektmåling: Har vi leveret det, vi skal? Med Sekoia kan vi registrere på et øjeblik, og de data kan jeg trække ud, når sagsbehandleren ringer. Vi kan endda se, hvad årsagen er, hvis vi ikke har nået målet, fx at vi har tilbudt gåturen, men borgeren har afslået,” forklarer hun.

I kommunens Center for Handicap har man valgt, at alle skal tale samme sprog, for at strømline pædagogik og sagsbehandling. Alle medarbejdere  anvender retningslinjerne fra Voksenudredningsmetoden (VUM), som den grundlæggende kategorisering og røde tråd i dokumentationen.

”Delmål og indsatsplaner er nu aktive helt ude ved borgeren, uden spring til og fra kontoret – hvilket har gjort det nemmere at følge op på en borgers indsatsmål, lave statusplaner og sikre, at vi leverer det, vi er bestilt til.”

Viden er guld værd

Før kunne der være op til 100 forskellige overskrifter til den samme opgave. Med VUM i Sekoia er det skåret ind til benet, hvilket sikrer en fælles opgaveløsning. Det støtter medarbejderne op om. Den daglige dokumentation og det generelle overblik er blevet bedre, fortæller Anja Toftgaard.

”Før havde vi rent faktisk et A4-ark på et køkkenskab, som vi konstant skulle vende tilbage til. Nu har vi vores viden lige ved hånden. Det er også guld værd for vores vikarer, som ikke har borgerne så tæt inde på livet,” forklarer Anja Toftgaard og konkluderer:

”Vores arbejdsgange er blevet nemmere, fordi den daglige dokumentation er flyttet ud af kontorerne. Det giver mere tid til nærvær med borgerne, og det er jo det, vi brænder for.”

Andre facts fra Holstebro Kommune

Sekoia bliver brugt på 5 bosteder i kommunen
Hyldgården består af seks afdelinger, der huser i alt 42 fysisk og psykisk handicappede
Alle afdelinger bruger Sekoia