Ensartet opgaveløsning sikrer kvaliteten og oplevelsen

Ensartet opgaveløsning sikrer kvaliteten og oplevelsen

God sammenhæng fra bestilling til borger. Sådan lyder konklusionen fra bostederne i Brønderslev, der alle anvender Sekoia som deres digitale planlægningsværktøj i forlængelse af KMD Nexus.
”Der er alt, du skal vide for at kunne arbejde med borgeren. Det er et digitalt opslagsværk. Du kan nærmest komme uden at kende borgeren og levere personcentreret pleje.”
Rikke Thomasberg, Afdelingsleder

Til kamp mod papirlapperne

Medarbejderne på Nordstjernen i Brønderslev skulle ofte frem og tilbage til computeren på kontoret for at registrere, dokumentere og finde informationer om borgeren. Med mange papirlapper og skemaer havde de svært ved at finde den rette information og samtidigt huske at få dokumenteret alt. Den kamp valgte de at tage op. Sammen med de øvrige bosteder i kommunen. Som middel mod usikkerhed og mangel på rød tråd i den pædagogiske indsats.

Ensartethed i opgaveløsningen

Med tablets som både kan anvendes i borgerens lejlighed og i fællesarealerne, er det muligt at støtte personalet i det borgernære arbejde. Man kan detaljere beskrivelser og tilgangen til den enkelte. Det sætter fagligheden og den enkeltes mål og delmål i højsædet. For ikke at tale om ønsker, behov og formåen. De oplysninger er blevet nemt tilgængelige og er nu lige ved hånden. Det har generelt skabt et bedre overblik.

”Der er alt, du skal vide for at kunne arbejde med borgeren. Det er et digitalt opslagsværk. Du kan nærmest komme uden at kende borgeren og levere personcentreret pleje.”

Sekoia skaber også forudsætninger for at arbejde med indsatsplanen på en mere stringent og ensartet måde. Rikke Thomasberg, afdelingsleder, uddyber:

”Sekoia er et fantastisk redskab til at skabe struktur og overblik i en travl hverdag. Man har en mulighed for at kunne hente hjælp hele tiden.”

Ikke kun til gavn for personalet

Man kan uploade billed- og videoinstruktioner til indsatser i Sekoia. Det er positivt for borgerinddragelsen:

”Vi kan uploade en videoinstruktion hos borgeren, der ikke nødvendigvis kan forstå beskrivelsen med ord, men med video er det forståeligt.”

Borgerinddragelsen er dog ikke den eneste styrke ved instruktionerne i Sekoia. De er primært et arbejdsredskab for personalet. Der giver et fælles udgangspunkt, der er mere fagligt baseret i stedet for synsninger.

Rikke forklarer:

”Vi kan skabe en struktur omkring borgeren. Med baggrund i bestillingsmålene. Det vi er bestilt til, er også det, vi udfører.”

Netop udgangspunktet i bestillingsmålene er vigtigt, når tilsyn kommer på besøg. Alle opgave- og metodebeskrivelser er på borger niveau. Det vil sige, man kan lave specifikke beskrivelser af opgaver afhængigt af den enkelte borger. Og supplere med video- og billedserier, der sikrer en langt større sikkerhed for, at personalet udfører arbejdet korrekt.

Forebyggelse af fejl og tværfaglige esser

Sekoia har også været med til at forbedre det tværfaglige arbejde mellem pædagoger og sygeplejersker. Camilla Holland, som er afdelingsleder og sygeplejerske, forklarer hvordan instruktioner giver en lettere arbejdsgang:

“Jeg bruger Sekoia til vigtige sundhedsfaglige informationer, der hurtigt kan smutte i hverdagen. Man kan lægge dem ind som en opgave eller sundhedsfaglige instruktioner, og det giver en god ro hos medarbejderne, fordi det sikrer, at vi ikke overser noget. Det har givet mig noget at henvise til.”

Camilla fortsætter:

”Vi kan også finde data fra borgerens hverdag, så vi giver pårørende tryghed for, at de har det godt. Det kan også være en video instruktion af præcis, hvordan puden skal være etc.”

telefon med instruktion

Superbruger træning

Brønderslevs råd til andre, der skal bruge Sekoia

Brønderslev har en klar målsætning om at gøre sine arbejdsgange målbare. Når man kan måle, kan man også følge udviklingen og forbedre den.

Fra et ledelsesmæssigt perspektiv har der været stor fokus på Sekoia. Det har resulteret i, at medarbejdere og superbrugere tager ejerskab over systemet, og de føler, det er meningsskabende for dem. Konkret har det afspejlet sig i, at opgavebehandlingsprocenten er tæt på 100 % i Sekoia. Med andre ord, personalet har forholdt sig til alle opgaver, der står i Sekoia. Enten ved at udføre, flytte eller aflyse dem.

En nøgle til at gøre Sekoia meningsskabende for medarbejderne findes ifølge Brønderslev i opgavebeskrivelsen. De arbejder ud fra devisen om, at beskrivelsen af opgaven aldrig bliver færdig. For den skal reflektere borgeren, og borgeren udvikler sig.

To gange årligt inviterer Sekoia til ledelsesnetværk. Her samles alle ledere fra alle Sekoias kunder til sparring, netværk og vidensudveksling. Mødet er faciliteret af Sekoia, men emnerne bliver bestemt af deltagerne.

Camilla fortæller:

”Vi bliver meget inspireret af, hvad andre Sekoia kunder gør. Og man kan hele tiden få hjælp og sparring fra Sekoia. Man står ikke alene.”

Facts fra Brønderslev Kommune

Sekoia blev implementeret i november 2015
Sekoia anvendes på samtlige af kommunens bosteder og på enkelte plejecentre
Kommunen anvender desuden flere af integrationerne til KMD Nexus