Ensartet opgaveløsning sikrer kvaliteten og oplevelsen

Ensartet opgaveløsning sikrer kvaliteten og oplevelsen

God sammenhæng fra bestilling til borger. Sådan lyder konklusion fra bostederne i Brønderslev, der alle anvender Sekoia som deres digitale planlægningsværktøj i forlængelse af KMD Nexus.
“Sekoia hjælper rigtig meget med instruktioner, hvor en ny medarbejder kan gå ind og se, hvordan man skal gøre tingene. Det er meget hensigtsmæssigt for borgerne, at alle kan se, hvordan tingene skal gøres, fordi det skaber sammenhæng og samtidig letter arbejdspresset for medarbejderne.”
Susanne Holmgaard Jørgensen, Områdeleder for handicap

Til kamp mod papirlapperne

Medarbejderne på Nordstjernen i Brønderslev skulle ofte frem og tilbage til computeren på kontoret for at registrere, dokumentere og finde data om borgerens tilstand og helbred. Med mange papirlapper og skemaer havde de svært ved at finde den rette information og samtidig huske at få dokumenteret alt. Den kamp valgte de at tage op. Sammen med de øvrige bosteder. Som middel mod usikkerhed og mangel på rød tråd i den pædagogiske indsats.

Ensartethed i opgaveløsningen

Med tablets som både kan anvendes i borgerens lejlighed og i fællesarealerne, er det muligt at støtte personalet i det borgernære arbejde. Man kan detaljere beskrivelser og tilgangen til den enkelte i en grad, som øger sikkerheden i at systemet ikke dikterer tilgangen. Det skal og gør pædagogikken, som tager højde for den enkeltes mål og delmål. For ikke at tale om ønsker, behov og formåen. De oplysninger er blevet nemt tilgængelige og er nu lige ved hånden. Det har generelt skabt et bedre overblik.

Områdeleder for handicap Susanne Holmgaard Jørgensen, forklarer:

De ting man skal gøre med borgerne kan være svære at huske. Sekoia fungerer som en huskeseddel. Mange af de ting vi før havde stående i mapper, som folk ikke rigtig fik læst, har vi nu aktuelt på Sekoia. Påmindelsen i hverdagen er lige foran næsen af en, og det er med til at sikre, at opgaverne bliver løst ordentligt.

Udover at skabe et bedre overblik, gavner Sekoia også beboerne. Nye som rutinerede medarbejdere kan nu se, hvilken indsats den enkelte borger kræver og foretrækker. Hvilket giver ensartethed og kvalitet i opgaveløsningen:

Sekoia hjælper rigtig meget med instruktioner, hvor en ny medarbejder kan gå ind og se, hvordan man skal gøre tingene. Det er meget hensigtsmæssigt for borgerne, at alle kan se, hvordan tingene skal gøres, fordi det skaber sammenhæng og samtidig letter arbejdspresset for medarbejderne.

At kunne følge med i ledelsesinformation og rapporter er derudover gavnligt, når man har en lærings- og udviklingskultur. Man kan f.eks. følge med i dagens, ugens, månedens og sågar årets fremdrift på forskellige områder:

Vores gode behandlingsprocent skyldes i høj grad, at medarbejderne kan se fornuften i Sekoia. Jeg er stolt over, at medarbejderne arbejder på denne måde, og at vi har opnået det, vi har. Jeg tror ikke på, at jeg kunne tvinge medarbejderne til dette. Jeg tror, det er fordi, de kan se meningen med Sekoia.

Forebyggelse af fejl og tværfaglige esser

Implementeringen af Sekoia har også været med til at forbedre det tværfaglige arbejde mellem pædagoger og sygeplejersker. Camilla Holland, som er sygeplejerske, uddyber hvordan ”Instruktioner” giver en lettere arbejdsgang:

Jeg bruger Sekoia til vigtige sundhedsfaglige informationer, der hurtigt kan smutte i hverdagen. Man kan lægge dem ind som en opgave eller sundhedsfaglige instruktioner, og det giver en god ro hos medarbejderne, fordi det sikrer, at vi ikke overser noget. Det har givet mig noget at henvise til.

Pædagog Karen Louise Frandsen supplerer:

Opgaven vedrørende borgernes medicin er generelt meget bedre. Det var så træls at være kommet hjem og have glemt noget. Det sker bare ikke nu, for det bliver vinget af, og det er så synligt. Instrukserne er bare så meget mere synlige og bedre at forstå; at du lige bladrer 10 billeder igennem og ikke behøver læse en masse. Det er meget mere forståeligt i billede og video form

telefon med instruktion

Facts fra Brønderslev Kommune

Sekoia blev implementeret i november 2015
Sekoia anvendes nu på samtlige af kommunens bosteder og på enkelte plejecentre
Kommunen anvender desuden flere af integrationerne til KMD Nexus