Meta Marie bruger data til at forstå borgerne bedre - Sekoia

Meta Marie bruger data til at forstå borgerne bedre

Meta Mariehjemmet er et friplejehjem i Gadbjerg ved Vejle. Dem der bor her, er ældre mennesker med omsorgs- og plejebehov, som ønsker en god og tryg alderdom.
"Vi følger de emner, som tidligere blev begravet i prosa, langt tættere nu. Vi kan fx tage en bestemt tilgang til et fagligt spørgsmål og registrere på det i en relevant periode. Efter fx to uger kan vi så trække en log af god datakvalitet og analysere eller forstå det billede, der tegner sig."
Forstander på Meta Mariehjemmet

Stier kringler sig rundt om boligerne og hele bebyggelsen, så også gangbesværede kan færdes i kørestol eller med rollator. Der er hyggekroge, bænke og udendørsaktiviteter året rundt. På sin vis meget kendetegnende for Meta Marie og resten af Fonden Mariehjemmene. Her handler det om ”at leve – hele livet” – Som Inge og Willy

Data hjælper til at forstå borgerne bedre

Med hjælp af velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler opnår Meta Mariehjemmet en støtte, som ikke før var mulig. Konkret foregår der i stigende grad anvendelig dataindsamling, som hjælper til med at sikre kvaliteten i plejen:

”Vi har fx en borger, som havde enormt mange nødkald. Når vi hastede frem, viste det sig ofte at dreje sig om saftevand og andre hyggelige, men små ting. Her har vores registreringer hjulpet os med at forstå vedkommende bedre og sikre en mere hensigtsmæssig brug af nødkaldet”, fortæller Karina Lange.

Informationer er nu ved hånden

”Vi følger de emner, som tidligere blev begravet i prosa, langt tættere nu. Vi kan fx tage en bestemt tilgang til et fagligt spørgsmål og registrere på det i en relevant periode. Efter fx to uger kan vi så trække en log af god datakvalitet og analysere eller forstå det billede, der tegner sig.”

Det har vist sig at trække færre personaleressourcer, selvom antallet af registreringer er markant forøget. I sidste ende er beslutningsgrundlaget for plejen væsentligt bedre forankret, og det anskueliggøres hurtigere, om personalegruppen leverer på de borgernes forskellige plejeplaner. Og lige præcis sådan bør teknologi understøtte personalet, mener hun.

Døgnrytmeplaner: For og med borgeren

Hos Meta Mariehjemmet er døgnrytmeplanerne heller ikke generiske, men lavet ud fra individuelle behov. Hver medarbejder kvitterer løbende på planen og de tilhørende opgaver. Så kan alle på den måde stå inde for plejen. Det giver en sikkerhed og en inddragelse af borgerne, som faktisk øger tilfredsheden – også blandt medarbejderne.

”Vi bruger vores rapporter i mange henseender. Både til visitation og forhandling. Her kan vi bedre dokumentere det faktiske plejebehov. Vigtigst af alt kan vi justere indsatsen efter et det aktuelle behov. Det er noget, som virkelig rykker os”, fortæller Karina Lange.

Som følge af den digitale støtte, anvender medarbejderne kontoret en del mindre. Det giver mere tid til samværet med borgerene, og i det hele taget bare mere personale i de fælles rum.

 

”Vi kan se os selv i spejlet. Det handler om beboerne. Det er jo også her, arbejdsglæden kommer ind.”
Forstander på Meta Mariehjemmet

Andre facts fra Meta Mariehjemmet

Meta Mariehjemmet er en del af Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, non-profit organisation
Meta Mariehjemmet har 28 plejeboliger og ligger i Gadbjerg ved Vejle