"Jeg har styr på mine ting" - Sekoia

“Jeg har styr på mine ting”

Sekoia er ikke kun et redskab for medarbejderne. Borgeren kan også bruge en app. Her ses deres opgaver og aktiviteter for dagen. Den struktur giver dem overblik og ejerskab i forhold til egne aktiviteter og mål.

For borgerne tillader det, at de kan få en større forudsigelighed i deres dagligdag. Både billeder og video kan støtte op om deres aktiviteter, med påmindelser om hvornår de sker.

Samtidig kan personalet følge borgerens fremskridt i løbet af dagen, side om side i systemet med deres egne faglige opgaver.
”Borgerens liv skal ikke indrettes i tidsintervaller, der passer personalets arbejdsplan. Så ingen 7-15, 15-23 og 23-07. Derimod skal man se borgerens dag som en helhed, som danner grundlag for en uge, en måned, et år. Et helt liv. Det er et helt liv, der leves her – i mange år.”
Susanne Amalie Thomassen, Leder på Limfjordsbakken, Skive
Sekoia i Holstebro

Opgavelisten i borger app på tablet og telefon

Styr på dagligdagen

Sekoia giver struktur til dagligdagen i Holstebro. Både for personale og borgere. Systemet taler nemlig sammen, så personalet kan følge med, når borgeren udfører sine opgaver. Uden fysisk at skulle følge op. Karoline, borger på Skredsande forklarer:

”Sekoia gør, jeg har styr på, hvad jeg skal. Jeg kan se, hvilke opgaver jeg har i dagligdagen. Det giver mig overblik”

Med borger-appen er hverdagen forudsigelig. Karoline ved, hvad hun skal og hvornår. Det giver ro og tryghed hver dag.

Selvstændighed og ansvar over egen hverdag

Det er ikke kun Karoline i Holstebro, der bruger Sekoias app. I Brønderslev bliver den også flittigt benyttet. Pædagog Rasmus Beltoft Madsen fortæller:

”En af grundene til vi benytter borger appen er, at de selv har efterspurgt det. Da vi i sin tid implementerede Sekoia for personalet, spurgte borgerne ind til systemet og blev nysgerrige da vi nævnte, at der også fandtes en app, som kunne snakke sammen med vores app. Vi har meget at gøre med de forskellige borgeres aftaler i løbet af ugerne – både for at snakke om det pågældende, men også med at ledsage til det. Så det er win-win for både borgere og personale.”

Udover at give overblik over dagligdagen får borgerne også en større selvstændighed:

”Vi benytter borger-appen til at støtte dem i at blive mere selvstændige ifm. deres kalender og aftaler. I stedet for at bede os om at skrive deres tandlægetid ind i kalenderen, gør de det selv. På den måde kan de føle sig mere autonome, hvor vi på samme tid ikke behøver at skrive det i vores egen kalender, da det automatisk kommer derind. ”

Mikkel Fløche Vestergaard, socialpædagog, supplerer:

”Vi bruger borger-appen sammen med borgerne, fordi det giver dem mulighed for at tage mere ansvar over deres egen hverdag, samt at skabe overblik over, hvilke opgaver borgeren har i løbet af dagen. Vi har sammen med borgeren udvalgt de billeder, som giver mening for borgeren at have med på de enkelte opgaver.”

Borger tager billede af sin mad