Digital vikar skaber bundlinjeeffekt - Sekoia

Digital vikar skaber bundlinjeeffekt

Sekoia har skabt sikkerhed i opgaveløsningen i Haderslev. Personalet har nu lettere ved at bidrage og støtte borgerne. Selv som vikar.
Vi har reduceret mængden af tekst, vi skriver, og forbruget af små sedler, fordi det hele nu er i Opgave funktionen i Sekoia. Kollegerne bruger ikke længere den der ”husk lige”, og vores klare bevis for det er, at der bliver begået færre utilsigtede fejl.
Dorthe Barsballe Petersen, Leder for Bostedet Vilstrupvej

Mindre prosa og færre gule sedler

En afgørende forskel fra før Sekoia er, at personalet nu har en samlet vidensdeling, så alle kan løse deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Arbejdsbeskrivelser og vejledninger er nu tilgængelige ude ved borgeren – i situationen – frem for ”gemt væk” på kontoret eller i ringbind.

”En seddel er ikke en pind værd, når man skal dokumentere,” fortæller Dorthe Barsballe Petersen, som er leder for Bostedet Vilstrupvej.

”Vi har reduceret mængden af tekst, vi skriver, og forbruget af små sedler, fordi det hele nu er i Opgave funktionen i Sekoia. Kollegerne bruger ikke længere den der ”husk lige”, og vores klare bevis for det er, at der bliver begået færre utilsigtede fejl”.

”Vi bliver bestilt til at udføre en faglig opgave, og her er Sekoia et godt redskab for os”, fortæller Karl Kristian Hagen Schwartz, der er Afdelingsleder for Handicap i Haderslev kommune.

”Man skal bare huske, at systemet kun er så godt, som vi gør det til, i kraft af det, vi lægger ind i det”. Lederne får med andre ord et kraftfuldt værktøj i hænderne, men skal samtidig vide, hvad de vil med det. Og hvorfor.”

Bestil plejeartikler med få tryk

Et konkret eksempel, som vinder stor ros, er bestilling af varer direkte fra Sekoia. Den slags effektiviseringer er populære hos personalet, fordi de flytter tid væk fra ellers tidskrævende opgaver. For så bliver der tid til mere meningsgivende opgaver:

”Det er en voldsom succes, da det klikmæssigt er nemt og tilgængeligt, hvor man tidligere skulle ind på forskellige hjemmesider eller sende et brev eller en fax,” fortæller Rita Solveig Elsborg, som er bostedsleder på Odinsgård.

Læs mere om casen i Jydske Vestkysten

Andre facts fra Haderslev

Vikarforbruget er skåret kraftigt ind efter implementeringen af Sekoia
5 bosteder i Haderslev Kommune bruger Sekoia