Delagtighed i trygge rammer med individet i centrum - Sekoia

Delagtighed i trygge rammer med individet i centrum

Thumbnail fra Louise Mariehjemmet
Sekoia har skabt en opgaveforenkling, der tilgodeser overblikket og skaber fokus på den enkelte borgers behov.

Delagtighed i trygge rammer

På plejehjemmet Louise Mariehjemmet i Brønshøj er der fokus på at støtte medarbejdere, borgere og pårørende – på en åben og inddragende måde. Her er rolige stunder i fællesskabet i højsædet. Som altid. Det nye er, at man har taget den digitale verden til sig, for at udbygge og fastholde disse værdier:

”Vi har skabt en roligere dag for både borgere og medarbejdere. Samtidig kan vi spare tid i forhold til overlevering, administration og planlægning af dagen hos medarbejdere og vikarer. Hele tiden med individet i centrum,” fortæller Sussie Lysholm, der er forstander på Louise Mariehjemmet.

Missionen er underliggende at sikre et set-up, der involverer de ældre i den professionelle plan:

”Vi ønsker at skabe en tryg ramme og hverdag, hvor følelsen af at bo og arbejde et rart sted er i højsædet. Hvor hver enkelt person bliver støttet i at bevare sig selv, sit særpræg, sin livsrytme og sine interesser”, uddyber hun.

Individet i centrum

"Vi har skabt en roligere dag for både borgere og medarbejdere. Samtidig kan vi spare tid i forhold til overlevering, administration og planlægning af dagen hos medarbejdere og vikarer. Hele tiden med individet i centrum".
Sussie Lysholm, Forstander på Louise Mariehjemmet.

Opgaveforenkling som svar på øget pres

Kravene til plejesektoren er blevet trukket tydeligt op de senere år. Det øger presset på dokumentation og organisation. Det mærker medarbejderne også. Af samme årsag er man glade for den digitale udvikling.

”Vi har fået fint gavn af opgaveforenklingen, som Sekoia indebærer. Vi har fået styrket vores overblik og fået nogle klare arbejdsgange, der tager højde for den enkelte borgers ønsker og formåen,” lyder det fra medarbejderne på Louise Mariehjemmet.

Også integrationen til KMD Nexus er populær:

”Det handler konsekvent om borgeren. Og om at frigøre tid til omsorg og nærvær. Integrationen til KMD Nexus i Sekoia giver os god værdi. Den sløjfer nogle ture til og fra kontoret. Og så er den med til at gøre plejen for vores borgere mere sikker,” konkluderer Sussie Lysholm.

Andre informationer om Louise Mariehjemmet

Louise Mariehjemmet er en del af Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, non-profit organisation
Hjemmet ligger i Svenskelejren i Brønshøj, med 39 boliger og en mission om at skabe høj livskvalitet