Borgerens egen app - Sekoia

Borgerens egen app

Sekoia er ikke kun et redskab for medarbejderne. Borgeren kan også få en app. Her ses deres opgaver og aktiviteter for dagen. Den struktur giver overblik og ejerskab i forhold til egne aktiviteter og mål.

Visualiser de daglige opgaver med video og billeder

Større forudsigelighed i dagligdagen

Følg hvor langt borgeren er ift. dagens opgaver

”Borgerens liv skal ikke indrettes i tidsintervaller, der passer personalets arbejdsplan. Så ingen 7-15, 15-23 og 23-07. Derimod skal man se borgerens dag som en helhed, som danner grundlag for en uge, en måned, et år. Et helt liv. Det er et helt liv, der leves her – i mange år.”
Susanne Amalie Thomassen, Leder på Limfjordsbakken
Holstebro KMD Nexus integration til Sekoia
Skive Kommune logo
Billede sf Brønderslev kommunes logo og våbenskjold
Billeder i borgerens app

Et system til både borger og personale

Som borger kan man få sin egen Sekoia app. Med egne opgaver og aktiviteter. I det samme system, som personalet anvender. Borgerens egen indsats smelter sammen med den professionelle. En struktur app i forlængelse af personalets indsatser.
Opgavelisten i borger app på tablet og telefon

Mine daglige opgaver og registreringer

Som borger anvender man Sekoia til at holde styr på sin dag. Hvad skal jeg, og hvilken støtte er der til mig? I relevante beskrivelser, billeder og videoer. Der skabes en struktur og forudsigelighed. Upload et billede af vasketøjet, eller marker hvor der er gjort rent.
Kalender i borger app på telefon og tablets

Del kalender med personalet

I appen har borgeren sin egen kalender. Til praktiske aftaler som frisørtider og lægebesøg. Eller aftaler med venner og sågar tilmelding til aktiviteter. Medarbejderne har også adgang til kalenderen, så begge parter kan se alle aftaler. Pårørende kan også inviteres med.
Borgerens app på tablet og telefon

Beskeder og billeder

På “Min side” kan man dele billeder og skrive med personale og pårørende i kontaktbogen. Her kan man også have borgerens planer. De indeholder beskrivelser af, hvordan bestemte ting gøres og hvorfor.