Mindre kontortid og mere overskud i hverdagen - Sekoia

Brug tiden hvor den gør en forskel

KMD Sekoia er en app til plejecentre og bosteder. Vi støtter personalet til bedre planlægning og kommunikation. Det mindsker kontortid, øger beboertid og sikrer kvaliteten.

Sikrer den røde tråd fra borgerens mål til praksis

Registrer, flyt eller aflys opgaver nemt

Opgaver

Med Sekoia kan I koordinere det samlede arbejde med den enkelte borger. Se alle dagens opgaver og ving af i takt med, at de bliver gennemført. Skab en struktur, der sætter kerneopgaven i fokus.
Tablet der viser instruktioner

Instruktioner

Del faglig viden gennem video, billeder eller tekst. Instruktionerne er tilgængelige der, hvor de skal bruges. Til sikkerhed for borgeren og personalet.
Opfølgning i Sekoia

Planer

Skab synlighed omkring de overordnede informationer om borgeren og tilgå borgerrelevante informationer. Det giver større sikkerhed.
Skemaregistrering i Sekoia

Skemaer

Spar turen tilbage til kontoret og lav registreringen ude ved borgeren. I Skemaer kan du registrere de ting og situationer, der forekommer omkring borgeren, men hvor vi ikke ved, hvornår det sker.
opgaver og instruktioner

Arbejd mere præcist omkring borgeren

Med en sammenkobling af både instruktioner og skemaer til en given opgave skabes en tydelighed, der sikrer bedre pleje, nødvendige registreringer og tryghed for både borgeren og personalet.
Opgavelisten i borger app på tablet og telefon

Borgerens egen app

At holde styr på sin dag og føle sig oven på, er ikke kun noget for medarbejderen. Borgerne kan også have et behov for at vide, hvad deres egne aftaler er. Her ses deres opgaver og aktiviteter for dagen. Den struktur giver overblik og ejerskab i forhold til egne aktiviteter og mål.

Hvorfor vælge Sekoia?

FSIII og VUM i samme app

Brugervenlig

Integreret til KMD Nexus

"Vores arbejdsgange er blevet nemmere, fordi den daglige dokumentation er flyttet ud af kontorerne. Det giver mere tid til nærvær med borgerne, og det er jo det, vi brænder for."
Anja Toftgaard, Faglig koordinator på Hyldgården, Holstebro Kommune

Struktur og fokus på kerneopgaven

Sekoias rolle er at gøre arbejdet lettere for personalet. De ser kun den information, de behøver, så de let og sikkert kan dokumentere deres indsatser.

Bredt implementeret

Sekoia bruges dagligt af plejecentre og bostedet landet over. Systemet kan skræddersys, så det passer til jeres organisation. Så i kan fokusere på borgerens behov og ikke frustrerende IT systemer.

Med dig hele vejen

Sekoia er nem og intuitiv. Det betyder dog ikke, alle føler sig selvsikre lige med det samme. Derfor hjælper vi til med implementeringen og har skabt et årshjul for at støtte overgangen fra implementering til drift. Det sikrer gevinstrealiseringen hos jer.

Læs nogle af vores kunders erfaringer